30 Ocak 2009 Cuma

Archiportal 1Gün1Foto#27

Kuleli Askeri Lisesi / Foto: M. Tolga Akbulut (01.10.2002)

Günümüze kadar bir çok seferler tamirat gören ve ilaveler yapılan bina, Sultan II.Mahmut döneminde kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kışlası olarak 1828’de inşa edilmiştir.

1844’de tamamen yanan bu ilk yapının yerine 1847 yılında yarı ahşap, yarı kagir yeni bir bina yapılmıştır.

Kırım savaşı esnasında müttefik askerlerince kullanılan bina, savaş sonunda terk edilirken yine bu askerler tarafından yakılmış ve ön cephesi büyük zarar görmüştür.

Günümüze kadar ulaşan bina 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmiştir.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

29 Ocak 2009 Perşembe

Archiportal 1Gün1Foto#26

Galatasaray / Foto: M. Tolga Akbulut (01.10.2002)

Taksim ile Tünel meydanları arasında uzanan İstiklal Caddesi'ni, Tepebaşı'ndan gelen Meşrutiyet Caddesi ile Tophane'den gelen Boğazkesen Yokuşu'nun devamı Yeniçarşı Caddesi'nin kestiği dört yol ağzı Galatasaray olarak bilinir.

Galatasaray diye bilinen alan içinde Galatasaray Lisesi'nden başka İngiltere Elçiliği binası, tarihi Galatasaray Postanesi, Çiçek Pasajı, Galatasaray hamamı, Aynalı Pasaj, Halep Pasajı, Balık Pazarı, Saint-Antoine Kilisesi ve çok sayıda kilise yer almaktadır (İstanbul Ansiklopedisi).

Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Hayatın Kaynağı Filmi Kurgu Jeneriği


The Fountainhead Title Sequence from Dana Deschene on Vimeo.

Kentli Hakları 7

Kentlerdeki Özürlü ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engelliler

1. Kentlerin, herkesin her yere erişebilirliğini sağlayabilecek şekilde tasarlanması

2. Özürlü ve engellilere ilişkin politikaların, hedef gruplar için aşırı himayeci değil, toplumla bütünleştirici olması

3. Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışması

4. Evler ve işyerlerinin özürlü ve engellilere uyarlanabilir biçimde tasarlanması

5. Seyahat, iletişim ve kamu ulaşımının tüm insanlar için erişilebilir olması

28 Ocak 2009 Çarşamba

Archiportal 1Gün1Foto#25

Tarihi Vefa Bozacısı / Foto: M. Tolga Akbulut (03.10.2002)

Vefa, İstanbul sur içi diye tabir edilen tarihi yarımada'da bulunan tarihi bir semttir.

Bozasıyla meşhur olan semt, Vefa Spor Külübü ile de bilinmektedir.

Ayrıca hala eğitim-öğretime devam etmekte olan tarihi Vefa Lisesi bu semtte bulunmaktadır (Vikipedi).

Çocukluk anılarımızda - şimdi çocukların plastik şişede tanıdığı - vefa bozasının ayrı bir yeri ve önemi vardı.

Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Howard Roark ve Mimarlık


Ayn Rand'ın her mimarın okuması gereken ünlü romanı Hayatın Kaynağı (The Fountainhead) ve romanın baş karakteri bir anlamda Frank Lloyd Wright'ı Howard Roark'un mimarlığa bakışı.

"İşte benim kurallarım: Bir maddeyle yapılabilen şey asla başka maddeyle yapılmamalı. İki madde asla birbirinin tıpkı aynısı değildir. Dünyadaki hiçbir yer de bir başka yerin tıpkısı değildir. İki ayrı binanın amacı asla bir değildir. Biçimleri; amaç, yer ve malzeme saptar. Bir merkez fikir çerçevesinde oluşturulmamış hiçbir şey, mantıklı da, güzel de olamaz; her ayrıntıyı oluşturan da o fikirdir. Bina canlı bir şeydir. İnsan gibi. Onun dürüstlüğü, kendi tek gerçeğine hizmet etmektir. Bir insan asla kendi vücudunun parçalarını ödünç alamaz. Bina da kendi ruhunun parçalarını ödünç alamaz. Ona ruhu yaratıcısı verir; her duvarıyla, her penceresiyle, her merdiveniyle de bunu ifade eder".

Howard Roark

The Fountainhead (Hayatın Kaynağı) / Ayn Rand
Plato Film Yayınları, 2003

Kentli Hakları 6

Kent Güvenliğinin Sağlanması ve Suçların Önlenmesi

1. Net bir güvenlik ve suç önleme politikasının, alınacak önlemlere, kanuni yaptırımlara ve müşterek desteğe dayandırılması

2. Yerel güvenlik politikasının; güncelleştirilmiş, kapsamlı istatistik ve bilgilere dayandırılması

3. Suçun önlenmesinin toplumun tüm üyelerini ilgilendirmesi

4. Etkili bir kent güvenlik politikası için; emniyet güçleri ve yerel halkın yardımlaşması

5. Uyuşturucu karşıtı yerel politikanın oluşturulması ve uygulanması

6. Suçların tekrarını önleyici programlar ve hapis cezaları yerine alternatif çözümler üretilmesi

7. Yerel güvenlik politikasının temel unsuru olarak mağdurların kollanması

8. Suçların önlenmesine öncelik verilmesi ve buna bağlı mali kaynakların yaratılması

27 Ocak 2009 Salı

Archiportal 1 Gün1Foto#24

Haydarpaşa Garı / Foto: M. Tolga Akbulut (27.01.2006)

Haydarpaşa Garı, 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen tren garıdır. Gar, TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu yakasında, Kadıköy'de bulunur. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Bağdat Demiryolu yanında İstanbul-Şam-Medine (Hicaz Demiryolu) seferleri de yapılmaya başlanmıştır.

Devrin Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır. 1908 yılında ise hizmete girmiştir. Binanın bulunduğu sahaya III. Selim'in paşalarından Haydar Paşa'nın adı verilmiştir. Binanı inşaatı, Anadolu Bağdat adı altında bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir Alman'ın teşebbüsüyle garın önünde mendirek inşa edilerek Anadolu'dan gelecek veya Anadolu'ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler yapılmıştr.

İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanan proje yürürlüğe girmiş, garın yapımında Alman ustalarla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında gar deposunda bulunan cephanelere 1917'de yapılan bir sabotajla çıkan yangın sonucu binanın büyük bir bölümü hasar görmüştür. Yeniden onarılan bina bugünkü şeklini almıştır. 1979'da Haydarpaşa'nın açıklarında Independente adlı tankerin bir gemiyle çarpışması sonu meydana gelen patlamadan ve sıcaktan dolayı binanın O Linneman adlı ustanın yaptığı kurşun vitrayları hasara uğramıştır. 1976'da aslına uygun olarak yeniden geniş çapta onarılmış ve 1983'ün sonunda dört dış cepheyle iki kulenin restorasyonu tamamlanmıştır (Vikipedi).


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Kentli Hakları 5

Konut

1. Konutla bireyin mahremiyetinin olması

2. Her insan ve ailenin; güvenli, sağlam bir konut edinme hakkı

3. Yerel yönetimlerin, konutla seçenek, çeşitlilik ve ulaşılabilirliği artırması

4. Sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kişi ve ailelerin haklarının, yalnızca pazar mekanizması koşullarına terk edilmemesi

5. Yerel yönetimler tarafından, ev sahibi olabilmek ve kullanım süresi güvencesinin sağlanması

6. Eskimiş konut dokusunun yenilenmesinin bedelinin burada oturan, sosyo-ekonomik seviyesi düşük gruplara yüklenmemesi

26 Ocak 2009 Pazartesi

Depreme nasıl hazırlanıyoruz?

Marmara denizinde depreme bağlı hareketlilik sonrasında yine uzmanlar konuşmaya başladı.

Deprem geliyor...


Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra başlayan açıklamalar sürüp gidiyor...


Deprem geliyor... Deprem gelmiyor... Tek seferde kırılacak... Üç seferde kırılacak... Şu tarihte kırılacak...


Zaman zaman kendi kendime doğa bizimle dalga mı geçiyor diye soruyorum.


Toplum olarak oturmuş bir doğa olayının gerçekleşmesini beklerken, açıklamalar olumlu olduğunda yırttık, açıklamalar olumsuz olduğunda ise eyvah yandık diyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz.

Herkesin kendi kafasına uygun depremcisi var.


Kötümser depremci, iyimser depremci...

Gazeteler ve medya bilim insanlarını periyodik olarak haber sıkıntısı çektikçe gündeme çıkarıyor.


Oysa kimse gerçekten yapılması gerekenleri konuşmuyor, tartışmıyor ve yapmıyor.

Sorun depremlerin olup olmayacağından öte, depremlere nasıl hazırlanmamız gerektiği sorunu.

Yüksek bir binanın tepesinden düşmekte olan kiremidin altında duran bir grubun, kiremit acaba kafamıza mı düşecek, yoksa yanımıza mı merakı içindeki bireylerine benziyoruz.

Bu yıl İstanbul'u etkileyen Kocaeli ve Düzce depremlerinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmiş olacak.

Herkesin sorması gereken birkaç soru var.


Yaşadığımız ortamlar güvenli mi? Eğer değilse bu ortamların daha güvenli hale getirilmesi için kim ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Belediyeler ne yapıyor? (Oy isteyecek olan belediye başkanlarına sormak lazım) Devlet ne yapıyor? Özel teşebbüs ne yapıyor?


Yoksa siz de deprem olmaz mı diyorsunuz?

Umarız siz haklısınızdır.

Bu kadar büyük acılar yaşamamak dileğiyle.

Archiportal 1 Gün1Foto#23

Haydarpaşa Limanı / Foto: M. Tolga Akbulut (27.01.2006)

İstanbul ili Kadıköy ilçe sınırları içerisinde bulunan, yük aktarma limanıdır.

Limanda 250.000 ton taşıma kapasitesine sahip bir yüzer vinç, 3 demiryolu feribotu, 3 adet 2500 HP gücünde römorkör ve 2 adet palamar botu mevcuttur.

Haydarpaşa Garı ile trenyolu bağlantısı mevcuttur (Vikipedi).


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Nereye park etsem?


İstanbul ilginç bir kent. Bu kentte doğmuş ve büyümüş olmama rağmen, görmediğim, bilmediğim birçok yeri var. Ayrıca bildiğiniz yerlere de sık sık uğramazsanız, ilk gittiğinizde önemli değişiklikler olduğunu görüyor ve şaşırıyorsunuz.

Bağdat Caddesi ve yakın çevresine uzun zamandır gitmiyordum. Geçen hafta o bölgede caddeye paralel sokaklarda kaldırım yenileme çalışmaları yapılmış olduğunu gördüm.

İlk dikkatimi çeken özellikle fazla yaya akışı olmayan ve özellikle Bağdat caddesine uzak sokaklarda kaldırım genişliklerinin oldukça fazla tutulmuş olmasıydı. Kaldırımların genişletilmesi ile otopark alanları eskiye göre daha da azalmıştı.

İstanbul gibi otopark sorunu olan bir kentte kaldırım genişliklerinin gereğinden fazla tutularak (kaldırım genişliği sonuçta teknik bir hesaplamadır, yoğun yaya bölgelerinde daha geniş, yoğun olmayan bölgelerde daha dar) otopark alanlarının azaltılması planlama açısından anlaşılabilir birşey değil.

Umarız bu düzenleme sürücüleri paralı otopark alanlarına yönlendirmek için yapılmamış olsun.

24 Ocak 2009 Cumartesi

Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması

"Sarıkamış Harekatı Anma Alanları Fikir Yarışması" sonuçlandı.

Projeleri iki farklı siteden inceleyebilirsiniz.

Kentlob'a bağlantı.

Arkitera'ya bağlantı.

23 Ocak 2009 Cuma

Harika olmuş, tebrikler...

2008 yılı içinde Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çöp konteynerleri parsellerinin dışında tutulan apartman yönetimlerine bir yazı gelmişti.

Bu yazı ile 15 gün içinde sokaklarda duran çöp konteynerlerinin apartman bahçelerine alınmaları ve bu konteynerler için apartman bahçelerinde kapalı muhafaza alanları yaptırılması istenmişti. Gelen yazıda muhafaza alanlarına ait örnek resimler de bulunmaktaydı. Yapılmaması durumunda ise çevre kanunu gereğince cezai işlemler yapılacağı belirtilmişti.

Çok sayıda apartman bu yazının gerekliliğini hızlı bir biçimde yerine getirdi. Yapılan uygulamalar içinde iyi örnekler olduğu gibi yukarıda ki resimde görüldüğü gibi oldukça niteliksiz örneklerde yer almakta. Adet yerini bulsun diye yapılan bu niteliksiz uygulamalardan, uygulamayı yapanların pek rahatsızlık duyduğunu söylemek olası değil. Ama bu yazıyı yazan belediye görevlilerinin "Biz yazıyı gönderdik ama acaba ne gibi uygulamalar yapılmış diye merak etmemeleri oldukça düşündürücü ve üzücü". Yolun kenarında bütün yalınlığı ile duran bir çöp konteyneri kanımca çevreye yukarıdaki örnekten çok daha az olumsuz etki yapmaktaydı.

Bu konteynerin yapıldığı apartmanın sakinleri evlerini kiraya vermek veya satmak isterlerken New York fiyatları ile yarışıyorlar. Altyapısı olmayan, musluğundan akan suyu içilemeyen, bahçesinde gecekondudan yapılmış yapı ucubeleri bulunan, kaldırımlarına takılıp düştüğümüz, sokakları yağmurda su birikintisi ile dolan bu kentte galiba krizin tek olumlu etkisi herşeyin gerçek değerine yaklaşacak olması diye düşünüyorum.


18 Ocak 2009 Pazar

Karton Mimari Modeller

Bugün Pazar...
Pazar gününü evinde dinlenerek geçirmek isteyenlere bir öneri.
Evinizdeki yazıcıdan alacağınız mimari modellere ait çıktılarla birbirinden güzel maketler yapabilirsiniz.
Gerekli olan sadece 1 adet yazıcı, kağıt, makas ve yapıştırıcı.
Tabii gramajı yüksek kağıtlarla maketlerinizin sağlamlığını ve kalitesini arttırabilirsiniz (fotokopi kağıtları 80gr. olup yazıcınıza uygun daha yüksek gramajlı fotokopi kağıtları - 120gr./160gr.- kullanılabilir).

Aşağıdaki modellere tıklayarak maketlerin pdf. dosyalarına ulaşabilirsiniz. İşte size birkaç mimari model.

17 Ocak 2009 Cumartesi

Ayasofya Müzesi'ne 2010 Desteği

Foto: M. Tolga Akbulut

İstanbul'un en önemli mimari yapıtları arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan "Ayasofya Müzesi"nde, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatılıyor.

Çalışma kapsamında, Müze'nin ana kubbesinin görüntüsünü kapatan 55 metre yüksekliğindeki 16 yıllık inşaat iskelesi de kaldırılmış olacak.

Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Şubat 1935 tarihinde müze olarak kullanılmaya başlanan, Ayasofya Müzesi'ndeki restorasyon kapsamında yıllardır bekleyen çalışmalar da hayata geçecek ve Ayasofya Müzesi'ndeki ana kubbenin ve narteksin restorasyonunu takiben, yarım kubbelerin restorasyonu, galeri katının onarımı, bahçenin açık hava müzesi olarak düzenlenmesi, I. Mahmut kütüphanesinin onarımı gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Kaynak: 17 Ocak 2009 Cumhuriyet Portal


Archiportal - 1Gün1Foto#22

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Foto: M. Tolga Akbulut (28.05.2006)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa’yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü.

Yapımına 29 Mayıs 1985’te başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39.4 m, denizden yüksekliği 64 m olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 3 Temmuz 1988’de trafiğe açılmıştır.

Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir (Vikipedi).Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Kentli Hakları 4

Tarihi Kentsel Yapı Mirası

1. Kentsel korumada hassas bir yasal çerçevenin gerekliliği

2. Kentsel mirasın korunması için bilgilendirme politikalarının gerekliliği

3. Yeterli ve yeni finans mekanizmaları ve ortaklıkların gerekliliği

4. Eski el sanatları ve yapı tekniklerinin yaşatılması, canlandırılması gereği

5. Tarihi kentsel dokunun; planlamaya temel veri biçiminde katılarak, çağdaş yaşamla bütünleştirilmesi

6. Ekonomik kalkınmanın, kentsel mirasın korunmasıyla canlandırılması

16 Ocak 2009 Cuma

Archiportal - 1Gün1Foto#21

Miniatürk / Foto: M. Tolga Akbulut (21.09.2005)

Miniatürk veya Minyatürk Türkiye Park Türkiye'deki çeşitli eserlerin maketlerinin sergilendiği 60.000 metrekareyle dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür parkıdır. Miniatürk, Haliç kıyısında bulunan eski bir park alanına kurulmuştur. 30 Haziran 2001 tarihinde temeli atılan Türkiye'nin ilk minyatür parkı olan Miniatürk 2 Mayıs 2003 tarihinde ziyarete açılmıştır.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Kentli Hakları 3

Kentlerin Fiziki Yapıları

1. Kent merkezlerinin Avrupa’nın kültür ve tarihi mirasının önemli sembolleri olarak koruma altına alınması

2. Kentlerde açık alanların oluşturulması ve yönetiminin kentsel gelişmenin vazgeçilmez bir parçası olması

3. Mimari yaratıcılık ve imarın, kentsel görünümün kalitesindeki önemli rolü

4. Tüm insanların sağlıklı, yerleşik, güzel ve özendirici bir çevrede yaşama hakkı

5. Bir kentin canlılığının, dengeli meskun alanların oluşturulması ve merkezdeki konut dokusunun korunmasıyla sağlanması

Londra - 3D Video


London in 3D from The Architects' Journal on Vimeo.

15 Ocak 2009 Perşembe

Archiportal - 1Gün1Foto#20

Eski Galata Köprüzü / Foto: Dilek Ekşi Akbulut (05.10.2007)

Eski Galata Köprüsü Alman firması MAN AG tarafından 1912'de 350,000 altın Lirasına inşa edilmiştir. Bu yüzen köprü 466 metre uzunluğunda,25 metre genişliğindedir.

1992 deki yangında pek çok insanın kötü bir şekilde zarar gördüğü köprüdür. Modern bir köprüye yol açmak için Altı Boynuza çekilmiştir (Vikipedi).

Pekçok insan için, demir yığınından öte anılarla yüklüdür.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

11 Ocak 2009 Pazar

Archiportal - 1Gün1Foto#19

Alman Pavyonu - Mies Van Der Rohe / Foto: Çiğdem Canbay Türkyılmaz (29.08.2007)

1929'da Mies Van Der Rohe'nin 1929 yılında yapmış olduğu Uluslararası, Barcelona sergisindeki Alman Pavyonu (Barcelona Pavillion).

Pavyon,1938'de yıkıldı ve daha sonra 1986'da yeniden inşa edildi. Kolonlarla desteklenen düz bir çatıya sahip olan Pavyonun iç duvarları cam ve mermerden yapılmıştır ve bu duvarlar yapıyı desteklemedikleri için hareket edebilirler.

Mies'in diğer tasarımlarında da gözlenen "boşluk, hacim, uzay" (space) kavramı bu Pavyon'da da belirgindir (Vikipedi).


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine -
Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Kentli Hakları 2

Kentlerde Çevre ve Doğa

1. Yerel yönetimlerin, doğal ve enerji kaynaklarını, uygun ve akılcı bir biçimde, yönetme ve idareli kullanma sorumluluğu

2. Yerel yönetimlerin kirliliğe karşı politikalar uygulaması

3. Yerel yönetimlerin doğayı ve yeşil alanları koruma yükümlülüğü

4. Doğayı korumanın toplumsal gururu ve bağlılığı geliştiren bir faktör olması

Kaynak: http://www.mitaged.org.tr/ab_khak_deklarasyon.htm

Frank Lloyd Wright - Şelale Evi 3D Video

10 Ocak 2009 Cumartesi

Tetris


architecture from bruno barthas on Vimeo.

Bulmaca Bina

Ukrayna’nın Lvov kentinde yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki bir binanın bir cephesi, turistlerin ilgisini çekmek amacıyla bulmaca olarak yeniden tasarlanmış.

1998 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen kentte, yerleşim amacıyla kullanılan binada yukarıdan aşağıya 34, soldan sağa ise 19 kare içeren bulmacanın cevaplarıyla ilgili ipuçları ise şehrin içerisindeki trafik levhaları, tiyatrolar, parklar ve çeşmelere yerleştirilmiş.


Her hafta yenilenen bulmacayla ilgili ipuçlarını toplayabilmek için şehri gezen turistlerin, ulaştıkları cevapların doğru olup olmadığını kontrol edebilmesi için ise hafta sonunu beklemesi gerekiyor.

Çünkü her hafta sonu hava karardığında, binadaki pencerelerin arkasına yerleştirilen harf şeklindeki floresanlarla bulmacanın doğru cevapları meraklı turistlere duyuruluyor.

Turistlerin büyük ilgisini çeken bulmacanın Latin değil de Ukrayna’da kullanılan Kiril alfabesiyle tasarlanmasının ise, daha geniş bir kitleye hitap etmesini engellediği belirtiliyor.

Kaynak: 10 Ocak 2009 tarihli Milliyet Gazetesi

Archiportal - 1Gün1Foto#18

Rüstem Paşa Cami / Foto: Tolga Akbulut (28.04.2007)

Newsweek tarafından Avrupa'nın en güzel camisi seçilen "Rüstem Paşa Camisi", İstanbul Tahtakale'de Hasırcılar çarşısı içinde yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden ve aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1561 yılına Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

Rüstem Paşa Camisi'nin kubbe eteklerine kadar her tarafı olağanüstü güzellikteki çinilerle kaplıdır. Özellikle lale motifli çiniler, Osmanlı çini sanatının en başarılı örneklerinden sayılmaktadır.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine -
Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

Kentli Hakları 1

Ulaşım ve Dolaşım

1. Özellikle özel araçlarla, seyahat hacminin azaltılması gerekliliği,

2. Dolaşım, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik bir biçimde düzenlenmesi ve çeşitli ulaşım alternatiflerine izin verilmesi,

3. Sokağın sosyal bir arena olarak algılanması,

4. Sürekli bir eğitim ve öğretim çabası gerekliliği.

Kaynak: http://www.mitaged.org.tr/ab_khak_deklarasyon.htm

9 Ocak 2009 Cuma

Archiportal - 1Gün1Foto#17

Topkapı Sarayı / Foto: Tolga Akbulut (20.07.2008)

Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan Saray’ın bugünkü alanı 80.000 m.² dir.

Topkapı Sarayı, Saray halkının Dolmabahçe, Yıldız ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı önemini hiç kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayında padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir özen gösterilmiştir.

Kaynak: http://www.topkapisarayi.gov.tr/tarihce.html


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine -
Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

8 Ocak 2009 Perşembe

AB Kentli Hakları Deklarasyonu

Belediye seçimleri yaklaşıyor.

Ortam yavaş yavaş hareketlenmeye başlıyor.

Önümüzdeki günlerde eski belediye başkanları yeniden seçilmek için yapmış oldukları çalışmaları anlatırken, yeni adaylar projelerini anlatarak seçilmeye çalışacaklar.

Oysa bana göre yapılması gerekenler açık, yapılanlar ve yapılmayanlar net bir şekilde ortada. Başarılı ve başarısız olanlar belli.

Önümüzdeki günlerde "Kentli Hakları" başlığı altında, İstanbul bağlamında kentte yaşayan (metropolde) herhangi bilinçli bir bireyin taleplerinin neler olabileceğine yer vermeye çalışacağım.

Bu bağlamda 20 ana başlık altında temel kentli haklarının neler olduğunu açık bir şekilde ele alan "Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu"nu hatırlamakta yarar var.

AVRUPA KENTLİ HAKLARI DEKLERASYONU

1. GÜVENLİK: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kent;

2. KİRLETİLMEMİŞ, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre;

3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;

4. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması;

5. DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması;

6. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların sağlanması;

7. SPOR VE DİNLENCE: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması;

8. KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze, farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması;

10. KALİTELİ BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla, uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması;

11. İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması;

12. KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması;

13. EKONOMİK KALKINMA: kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olması;

14. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması;

15. MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması;

16. DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi;

17. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması;

18. BELEDİYELERARASI İŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişlerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri;

19. FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması;

20. EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması.

Kaynak: http://www.mitaged.org.tr/ab_khak_deklarasyon.htm

İstanbul'un gözü ARA GÜLER...

Ara Güler, 1928'de İstanbul'da doğdu. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisidir. Gazetecilik yaşamına 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde başladı. 1956'da Time-Life, 1958'de Paris Match ve Stern dergilerinin yakındoğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemde Magnum Ajansı'na katıldı. 1961'de İngiltere'de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. 1962'de Almanya'da Master of Leica unvanını kazandı. Dünyanın dört bir yanında yüzlerce sergi açtı. Bertrand Russell'dan Winston Churchill'e, Arnold Toynbee'den Picasso'ya, Salvador Dali'ye kadar birçok ünlü kişinin fotoğrafını çekti, onlarla röportajlar yaptı.

Ara Güler'in fotoğraflarının büyük bir bölümü Paris'te Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda, ayrıca Boston, Chicago ve New York'ta özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Bundan başka Almanya'da, Köln'de Ludwig Museum'da ve Das imaginärische Photo-Museum'da fotoğrafları sergilenmektedir. Ara Güler’in en son sergisi 77. yaşında “Ara’dan Yetmişyedi Yıl Geçti” ismi ile Fotografevi’nde açıldı.Ara Güler was born in Istanbul in 1928. The most important living representative of creative photography in Turkey today, he has a well-established international reputation. He began a career in journalism with the newspaper Yeni İstanbul in 1950. He became a photojournalist for Time-Life in 1956 and for Paris Match and Stern in 1958. Around the same time, he joined the Magnum Agency. In the British Journal of Photography Year Book published in the UK in 1968, Güler was named one of the seven best photographers in the world. In 1962, he received the ‘Master of Leica’ award in Germany. Güler has held hundreds of exhibitions of his work all over the world. He has also interviewed and photographed numerous celebrities ranging from Bertrand Russell and Winston Churchill to Arnold Toynbee, Pablo Picasso and Salvador Dali.

Many examples of Ara Güler’s photographic work are to be found in institutions such as the French National Library in Paris and the Sheldon Collection at Nebraska University as well as in private collections in Boston, Chicago and New York. His photographs are also on display at the Ludwig Museum and at Das Imaginäre Photo-Museum, both in Cologne. Ara Güler’s most recent exhibition ‘77 Years of Ara Güler’ was held at Fotografevi on the occasion of his 77th birthday.

Kaynak: http://www.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=175,292,0,0,1,0
Fot0: Arkitera

Ara Güler Röportaj 1Ara Güler Röportaj 2

Archiportal - 1Gün1Foto#16

ING Bankası - Budapeşte / Foto: Tolga Akbulut (15.09.2006)

Macaristan'ın 2004 yılında Avrupa Birliği'ne girmesi ile her alanda yaşanan değişimler Budapeşte'nin mimarisinde de hissedilmektedir.

ING Bankası için Erick van Egeraat Associated Architects tarafından tasarlanan yapı Varosliget Parkı, Kahramanlar Meydanı, Şehir Müzesi'nin bulunduğu bölgede, Andrassy Bulvarının köşesinde yer almaktadır.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine -
Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

7 Ocak 2009 Çarşamba

Archiportal - 1Gün1Foto#15

Kapalı Çarşı / Foto: Tolga Akbulut (28.04.2007)

İstanbul şehrinin merkezinde yer alan dünyanın en eski ve büyük kapalı çarşısı. Dev ölçülü bir labirent gibi, 60 kadar sokağı, üç binden fazla dükkânı ile Kapalı çarşı, İstanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyümüştür. 15 yy.dan kalan kalın duvarlı, bir seri kubbe ile örtülü eski iki yapının etrafı sonraki yüzyıllarda, gelişen sokakların üzerleri örtülerek, ekler yapılarak bir alış veriş merkezi haline gelmiştir. (http://www.istanbul.gov.tr/Default.aspx?pid=313)


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

6 Ocak 2009 Salı

Archiportal - 1Gün1Foto#14

Rumeli Hisarı / Foto: Tolga Akbulut (17.11.2006)

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için boğazın en dar noktası olan Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilmiş yapı. Günümüzde ismi çoğunlukla Rumeli Hisarı Konserleri ile anılmaktadır.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

(Yeni) Türk Lirası ve Mimar Kemalettin Bey

2009 yılında (yeni) Türk Lirası banknotları ile tanışmaya başladık. Yeni banknotlarımızın arka yüzlerinde ulusal ve uluslararası ortamda tarihe mal olmuş değerlerimizin portreleri, çalışma alanları ve eserlerini sembolize eden çizimler yer almakta. Bu isimler belirlenirken esas alınan kıstaslar Merkez Bankası tarafından aşağıdaki şekilde özetleniyor.

- Bilim insanı veya sanatçı olmaları,

- Toplumumuzdan yetişmiş, herhangi bir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde milli değer olmaları,

- Evrensel değer taşımaları,

- Herhangi bir siyasi görüşle özdeşleştirilmemeleri, tüm topluma mal olacak kişilikler olmaları,

- Daha önce tedavüle çıkarılan banknotlarda veya diğer ülke paralarında yer almamış olmaları.

Dolaşımda belki de en fazla kullanılacak 20TL'lik banknotun arka yüzünde "Ulusal Mimarlık Akımı"nın öncü ismi Mimar Kemalettin Bey"in portresi yer almakta. 1870 – 1927 yılları arasında yaşamış olan Mimar Kemaleddin, imza attığı mimari eserler ve eserlerindeki tarz ile ulusal mimarlık akımının öncülerinden biri olarak kabul edilmekte. Yine arka yüzde, Mimar Kemaleddin’in eserlerinden biri olan “Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası”nın çizgisel bir çalışması ile “kemer, dairesel motif ve mimarinin üç boyutlu yapısını simgelemek üzere küp, küre, silindir” gibi formlar tasarım bütünlüğü içinde kullanılmış. Dileğimiz İnsanımızın hergün elinde tutacağı paraların üzerindeki değerlerimizi tanımaları ve felsefe, bilim, sanat, edebiyat gibi alanlara daha fazla ilgi göstermeleridir.

Mimar Kemalettin Bey Kimdir?

“1870-1927 yılları arasında yaşamış olan ve Mimar Sinan’dan sonra, yapıtlarıyla toplum tarafından en çok tanınan ve saygı duyulan mimarlarımızdan biri olan Kemalettin Bey, Osmanlı Hassa Mimarları Ocağı’nın yaklaşık yüz yıllık sükutundan sonra, 20 yüzyıl başlarında, çağdaş anlamda modern mimarlık mesleğine katkıda bulunmaya başlayan ilk Türk mimarlarındandır. 57 yıllık yaşamına sığdırdığı yüzlere varan önemli mimari yapıtın yanısıra, çok sayıda Osmanlı anıt yapısını ilk kez bilimsel bir yaklaşımla restore ederek ülkemizdeki restorasyon çalışmalarına öncülük etmiştir. Bu yapıtlar arasında Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın onarımında gösterdiği yetkinlik ve başarı nedeniyle uluslararası bir ün yaparak, İngiliz Kraliyet Mimarları Birliği RIBA’nın ödülünü almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına damgasını vuran ulusçuluk akımına koşut olarak, mimarlıkta Türk ulusçuluğu kuramına öncülük etmiş, İstanbul’da, Sanayi-i Nefise, Hendese-i Mülkiye, Kondüktör Mekteb-i Alisi ve Mühendis Mekteb-i Alisi gibi okullarda yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, mimarlık, restorasyon ve Türk mimarlık kuramı konularında yazmış olduğu çok sayıda yazı ile mimarlık yazını konusunda da bir ilki oluşturmuştur. Günümüzdeki TMMOB benzeri ilk meslek örgütü olan “Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti”ni kurmuştur.

Kaynak: http://www.mo.org.tr/ulusalsergi/index.cfm?sayfa=AO-kemalettin

Dünya vatandaşı Nazım Hikmet...

Türk ve Dünya şiirinin büyük ustası, Nazım Hikmet'in Türk vatandaşlığından çıkartılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla ortadan kaldırıldı.

Alınan karar “Kurtuluş Savaşı"nı hiç kimsenin ulaşamayacağı bir anlatımla destanlaştıran Nazım Hikmet'e Türk Halkı'nın bir gönül borcu olarak değerlendirilebilir.

Mezarının, vasiyeti doğrultusunda Türkiye'ye taşınıp taşınmayacağı ailesinin kararı olacağından bu tartışmadan öte esas olan Nazım Hikmet'in şiirlerinin geniş kitlelere ulaşmasının nasıl sağlanabileceğidir (Resim: Avni Arbaş).

"Kuvay-ı Milliye Destanı"ndan küçük bir bölüm.

yıl 1918-1919
ve
karayılan hikâyesi

ateşi ve ihaneti gördük
ve yanan gözlerimizle durduk
bu dünyanın üzerinde.
istanbul 918 teşrinlerinde,
izmir 919 mayısında
ve manisa, menemen, aydın, akhisar :
mayıs ortalarından
haziran ortalarına kadar
yani tütün kırma mevsimi,
yani, arpalar biçilip
buğdaya başlanırken
yuvarlandılar...
adana,
antep,
urfa,
maraş :
düşmüş
dövüşüyordu...

ateşi ve ihaneti gördük.
ve kanlı bankerler pazarında
memleketi alaman'a satanlar,
yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar
düştüler can kaygusuna
ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından
karanlığa karışarak basıp gittiler.
yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet,
en azılı düvellerle dövüşüyordu fakat,
dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat,
iki kat soyulmamak için.

"Kuvay-ı Milliye Destanı"nı okumak için tıklayınız...

Dünyanın 2009 Sanat Takvimi

Yeni yılın sanat takviminde Metropolitan Operası’nın 125’inci kuruluş ve Haydn’ın 200’üncü ölüm yıldönümü etkinlikleri dikkati çekiyor.

Avusturyalı besteci Franz Joseph Haydn’ın (1732-1809) 200’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen bir yıllık festival başladı. Klasik müziğe damgasını vuran isimlerden Haydn’ın yaşamının büyük bölümünü soylu Esterhazy ailesi için beste yaparak geçirdiği Avusturya’nın Eisenstadt kentindeki konserlerde, yıl boyunca, yapıtlarının büyük bölümü seslendirilecek. Esterhazy Sarayı’ndaki konserleri Riccardo Muti, Ton Koopman, Colin Davis’in de aralarında olduğu ünlü şefler yönetecek. Aralıkta ise 1777’de bestelediği Aydaki Âlemoperası çağdaş bir yorumla sahnelenecek.

11 Ocaktaki Altın Küre, 8 Şubattaki Grammy ve Avustralyalı aktör Hugh Jackmanın sunacağı 22 Şubattaki Oscar ödül töreni, 5-15 Şubatta düzenlenecek Berlin Film Festivali önemli sanat etkinlikleri. Pariste, haziran ayında ölen moda kralı Yves St. Laurentin mücevher, tablo ve kişisel eşyalarının satışa sunulacağı müzayede 23-25 Şubat’ta düzenlenecek.

Mart ayında New Yorkun simgelerinden Metropolitan Operası 125’inci kuruluş yılını 15 Martta usta tenor Placido Domingonun da yer alacağı çeşitli operalardan 26 sahnenin canlandırılacağı bir gala ile kutlayacak. Bob Dylan yeni albümü Tell Tale Signsın tanıtımı için 23 Martta, İsveçin başkenti Stockholmdeki konserle Avrupa turnesine, popun yaramaz kızı Britney Spears ise beş yıl aradan sonra ilk kez dünya turnesine 3 Mart’ta New Orleansta başlayacak.

17 yıl aradan sonra 78 yaşındaki Leonard Nimoyun canlandırdığı Mr. Spockve yeni Uzay Yolu filmi hayranlarıyla buluşacak. 13-24 Mayıs tarihlerinde Cannes Film Festivali önemli organizasyonlardan. Temmuz’da İngilterede 1990lara damgasınu vuran Blur Grubu, Londradaki Hyde Parkta, ayın ikisi ve üçünde konser verecek. Harry Potter serisinin altıncı filmi Harry Potter ve Melez Prens17 Temmuzda vizyona girecek. Londradaki Tate Galerisi, Turner ve Ustalarıbaşlıklı sergi için kapılarını 23 Eylülde açacak. Aralıkta da Stevie Wonder, Jackson Beşlisi, Diana Ross gibi ünlülerle çalışan Motown plak şirketi 50nci yılını Detroitteki Motown Tarihi Müzesindeki çeşitli etkinliklerle kutlayacak. (AFP)

Kaynak: 05.01.2009 Cumhuriyet Gazetesi


5 Ocak 2009 Pazartesi

Archiportal - 1Gün1Foto#13

Nemausus - Nimes (Mimar: Jean Nouvel)/ Foto: Tolga Akbulut (19.05.2006)

Fransa'nın Nimes kentinde Jean Nouvel tarafından tasarlanan sosyal konut projesi. Tek, çift ve üç katlı olmak üzere toplam 114 üniteden oluşmaktadır.


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

4 Ocak 2009 Pazar

Archiportal - 1Gün1Foto#12

YTÜ Mimarlık Fakültesi / Foto: Hande Düzgün (24.06.2008)

Günümüzde Mimarlık Fakültesi Binası olarak kullanılan yapı kesin olmamakla birlikte II.Abdülhamid döneminde, 1880'lerde yapılmış olmalıdır.1937'de Teknik Okul'un Yıldız'a taşınması ile bu yapıda da onarıma gidilmiştir. Prof. Emin ONAT'ın hazırlamış olduğu proje doğrultusunda, 1939 yılında yapının dış duvarları ve konturu korunmuş iç kısmındaki dört ayrı bölüm kaldırılmış, bir orta koridora açılan derslikler ve atölyelerden oluşan bir şema uygulamaya konulmuştur.

(http://www.mmr.yildiz.edu.tr/Yeni4/default.html)


Archiportal'de yayınlanmasını istediğiniz fotoğrafları, blogumuzun Flickr adresine - Archiportal Group Pool - ekleyebilirsiniz.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

Related Posts with Thumbnails