12 Ekim 2010 Salı

Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 – 2010


Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul'u ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan irdeleyen sempozyum serisinin üçüncüsünü hayata geçiriyor. Son yüzyılda İstanbul'da kent ve mimarlık ortamını ele alan, danışmanlığını Prof. Dr. Sibel Bozdoğan'ın, küratörlüğünü Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar'ın yaptığı Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul'a: Mimarlık ve Kent, 1910 – 2010 sempozyumu, 15- 16 Ekim 2010 tarihlerinde, İTÜ Taşkışla Binası'nda gerçekleştirilecek. Sempozyum, kent ve mimari temalı toplantıları ve radikal dönüşüm üzerinden oluşturulacak tartışma platformuyla, sadece düne ve bugüne yeniden bakmak değil, kentin geleceğine dair fikri çerçeve oluşturmak açısından da kritik önem taşıyor.

Sosyal-ekonomik-politik kırılmalar üzerinden yapılandırılan sempozyumda, "Pay-ı Taht'ın Modernleşmesi", "Erken Cumhuriyet Dönemi ve Modern Kentin Mekânsallaşması" ve "Kapalı Ekonomi / Popülist Politikaların Görünürlülüğü: Kent ve Mimarlık" başlıklı oturumlarla kentin, yeni kamusal mekanlar ve yaşam biçimleri üzerinden dönüşümü irdelenecek. Sempozyum, 1980 sonrası radikal dönüşüm ortamında, mimarlıktaki gelişmeler ya da sorunsalların yeni projeler ve yeni pozisyonlar üzerinden tartışılacağı oturumla sona erecek.

Yard. Doç. Dr. İpek Yada Akpınar'a göre; son 100 yıl içinde pek çok değişim yaşayan İstanbul için, 20. yüzyıl başı hem bir son, hem de başlangıç oldu. Günümüzde de, benzeri yoğun geçişlerine tanık olduğumuz cinsten, ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal farklı bir platforma geçiş süreci yaratılıyor. Yüzyılların bitiş ve başlangıçları, hem geçmişe hem de geleceğe bakmak açısından, ütopik düşleri, kentsel ve mimari imgelemleri irdelemek, kavramsallaştırma yöntemlerini çalışmak, yeni imgelemlerin ne kadar uygulanabildiğini kavramak açısından kritik dönemeçler olarak değerlendiriliyor. Sempozyumun, bu yoğun, kaotik, parçalı ve radikal dönüşümün yüzyıllık serüvenini, yani Osmanlı başkentinden 21. yüzyılın küreselleşen sahnesine geçişinde, İstanbul'u kavramak açısından, yeni ipuçları vermesi hedefleniyor. 

Ayrıntılı bilgi: http://www.obmuze.com/2010/etk140910.asp

Hiç yorum yok:

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

Related Posts with Thumbnails