24 Kasım 2008 Pazartesi

Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu

İlk Çağrı ve Bildiri Duyurusu

11–12 Haziran 2009

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mimarlık Fakültesi

Sempozyum Konusu:

2000 yılı Türkiye için 80’lerle birlikte benimsediği neo-liberal politikaların ve buna eşlik eden teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisinin toplumun tüm alanlarında görünür hale geldiği bir dönemin başlangıcı oldu. Uluslar arası sermaye hareketlerine açık ve gelişmiş ülkelerin politikalarını işlevselleştiren bir çevre ülke olarak Türkiye, günümüzde dünya ve ülkedeki ekonomik, siyasi ve toplumsal krizlerinden hızla etkilenmekte ve bu durumu aşmak için her alanda yeniden yapılanma arayışı içine girmektedir. Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere tüm dünya ülkelerinin yaşamakta olduğu bu krizlerin, çelişkilerin, ikilemlerin derinleşmesine karşı çözüm arama gayreti her bilim ve meslek alanı için temel konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda krizler derinleştikçe, çelişkiler ve ikilemler çeşitlenip çoğaldıkça kentsel mekânın da tartışma öznesi olma özelliği etkinleşmekte, toplumun politik ve kültürel, güç ilişkileri somut olarak kent mekânında deşifre olmaktadır. Bu nedenle mimarlık ve planlama alanları toplum nezdinde daha gözle görülür, tartışılır, eleştirilir hale gelmektedir.

Sermayenin, yeni ideolojilerin ve kültürel kodların akışkanlığının her geçen gün hızlanması kentleri biçimlendiren faktörleri çeşitlendirmekte ve çok boyutlu hale getirmektedir. Bir taraftan toplumun üst ve orta-üst kesimlerine sunulan yeni yaşam ve yapı formatları yeni malzeme ve teknolojiler kullanılarak üretilmekte iken diğer taraftan orta ve orta alt kesimler kendi politika ve kültürlerine kentte yer açmaya devam etmektedirler. Kentler bir taraftan özelleştirme, yerellik gibi yeni kamu politikalarının egemenliği altına girerken yeni bir mimarlık dili de bu sürece eşlik etmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen bu sempozyumun amacı kent mekânını biçimlendiren mimarlık ve planlama alanlarında son 10 yıldır yaşanmakta olan değişimin ve bu değişimin arkasında yatan dinamiklerin çözümlenmesi, tartışılması, yeni bilgilerin ve bakış açılarının paylaşılmasıdır. Çok bileşenli olan bu olguların tümünün tartışma ortamında yer alabilmesi için bu ilk duyuruda alt başlıklar tanımlanarak herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir. Gelen bildiri özetlerinin Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirilmesi sonrasında sempozyumun oturum başlıkları belirlenecektir.

  • Sempozyuma bildiri sunarak katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini 15 Ocak 2009 – 26 Ocak 2009 tarihleri arasında sempozyum sitesine (www.pmonsempozyum.org) yüklemeleri beklenmektedir.
  • Başvuruda bildiri sahibinin adı, soyadı, mesleği, çalıştığı kurum, görevi, adresi ve telefon, faks, e-posta bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
  • Bildiri özeti; bildirinin amacını, yanıt aranacak soruları açıklayan ve çalışmanın yöntemi ile beklenen sonuçlarını içeren 800–1000 kelimelik bir metin olmalı ve bildiri ile doğrudan ilgili temel kaynaklar ile en az üç anahtar kelime içermelidir.
  • Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar bildiri sahiplerine 02 Mart 2009 tarihinde bildirilecektir.

Sempozyum Takvimi:

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 26 Ocak 2009

Bildirilerin değerlendirilmesi ve bildirimi: 02 Mart 2009

Bildiri tam metinlerinin teslimi: 18 Mayıs 2009

Sempozyum tarihi: 11–12 Haziran 2009


Hiç yorum yok:

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR...

Related Posts with Thumbnails